Publicación destacada

?מי היא - Sybcodex

הבחנתי בהתמזגות של פיקסלים בתמונה;
האור ליבון המייצר פוקוס.
הכיסויים של מותגי מוצרים
מנסים להרשים עם המעטפות שלהם,
ולפני שראיתי דיוקן אחר,
ראיתי גל שיער שנמתח
מעל צללית נשית.

עברתי על פרט השמלה;
הצללים שמציאותו מייצרת,
הבד העדין שהסתיר את חושניותו.
יכולתי רק להעריך את מעט זהותו,
לכוד בתמונה מוסתרת מהשודד.

אני יודע שאני לא הראשון שמסתקרן;
בהליכה מהורהרת עם ליבו,
עם שאלה שמבקשת תשובה בראשי,
מי היא ?, זה של הפיקסלים של העדשה.

מי היא? - sybcodex.com
מי היא? - sybcodex.com

מחבר: sybcodex.
כותרת הספר": רגשות בפסוק"
כותרת הפרק: מי היא?
© כל הזכויות שמורות למחבר.

Comentarios

Nuestras redes sociales

Entradas relacionadas

Contenido relacionado